vận chuyển

MAU CUC HANG HAI -DANG KY NIEM YET GIA (15-03-2022) - AP DUNG TU 01-04-2022-1-min MAU CUC HANG HAI -DANG KY NIEM YET GIA (15-03-2022) - AP DUNG TU 01-04-2022-2-min

16/03/2022
Logo_Nhat_Viet

Bảng giá niêm yết cước & phụ phí của VIETSUN áp dụng từ 01/04/2022

26/11/2021
logo-menu_2A

Bảng giá niêm yết cước & phụ phí của VIETSUN áp dụng từ 25/11/2021

12/07/2019
thanhnienonline

Còn tồn gần 14.000 container phế liệu tại các cảng biển

Số liệu vừa cập nhật của Tổng cục Hải quan cho thấy, số container khai báo trên E-manifest là phế liệu hiện lưu giữ tại các […]
12/07/2019
logo_giaothong

Đề xuất một số chế độ chi đặc thù đối với Cục Hàng hải Việt Nam

Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Quyết định về một số chế độ chi đặc thù đối với Cục Hàng hải Việt Nam. Ảnh minh […]