Lịch tàu

SAILING SCHEDULE MAR-2019

HOCHIMINH – NGHE AN  HAIPHONG – NGHE AN

(HCM: Ben Nghe Port HCM City HPG: TC-128 Port (Green Port) – Hai Phong City / CLO: Cua Lo Port – Nghe An Province)

VIETSUNLines Schedule Mar-2019 (14-03-19)-1 (Medium)

SAILING SCHEDULE APR-2019

HOCHIMINH – NGHE AN  HAIPHONG – NGHE AN

(HCM: Ben Nghe Port HCM City HPG: TC-128 Port (Green Port) – Hai Phong City / CLO: Cua Lo Port – Nghe An Province)

VIETSUNLines Schedule Apr-2019 (15-03-19)-1 (Medium)

 Để biết thêm chi tiết và đặt lịch vui lòng click vào đây.