Lịch tàu

SAILING SCHEDULE OCT-2018

HOCHIMINH – NGHE AN  HAIPHONG – NGHE AN

(HCM: Khanh Hoi Port HCM City HPG: TC-128 Port (Green Port) – Hai Phong City / CLO: Cua Lo Port – Nghe An Province)

VIETSUNLines Schedule Oct-2018 (15-10-18)-1 (Medium)

 Để biết thêm chi tiết và đặt lịch vui lòng click vào đây.

SAILING SCHEDULE NOV-2018

HOCHIMINH – NGHE AN  HAIPHONG – NGHE AN

(HCM: Khanh Hoi Port HCM City HPG: TC-128 Port (Green Port) – Hai Phong City / CLO: Cua Lo Port – Nghe An Province)

VIETSUNLines Schedule Nov-2018 (15-10-18)-1 (Medium) Để biết thêm chi tiết và đặt lịch vui lòng click vào đây.