Container Schedule

LỊCH TÀU CONTAINER NỘI ĐỊA VIETSUN THÁNG 11-2019

SAILING SCHEDULE NOV-2019

HOCHIMINH – CHULAI – NGHE AN – HAIPHONG – NGHE AN – CHULAI – HOCHIMINH

(HCM: BenNghe Port/VICT HoChiMinh City /CLA: ChuLai Port –QuangNam Province /CLO: CuaLo Port – Nghe An Province /HPG: TC128 Port – Hai Phong City /)

Lich tau Container VIETSUN NOV-2019 (12-11-19)

LỊCH TÀU CONTAINER MIỀN TÂY VIETSUN THÁNG 11-2019

SAILING SCHEDULE NOV-2019

HOCHIMINH- CAN THO – SADEC – HOCHIMINH

Lich tau Container mien tay VIETSUN NOV-2019(12-11-19)

Tham khảo thêm dịch vụ vận chuyển đường biển của Vietsun Corporation

Tham khảo thêm dịch vụ kho vận của Vietsun Corporation

Tham khảo thêm dịch vụ vận chuyển door to door của Vietsun Corporation