Container Schedule

SAILING SCHEDULE APR-2024

HOCHIMINH – DA NANG – NGHE AN – HAIPHONG – NGHE AN – HOCHIMINH

(HCM: BenNghe Port/VICT HoChiMinh City /CLO: CuaLo Port – Nghe An Province /HPG: NamHai Port – Hai Phong City /)

Lich tau Container VIETSUN APR-2024(16Apr2024)-min

SAILING SCHEDULE MAY-2024

HOCHIMINH – DA NANG – NGHE AN – HAIPHONG – NGHE AN – HOCHIMINH

(HCM: BenNghe Port/VICT HoChiMinh City /CLO: CuaLo Port – Nghe An Province /HPG: NamHai Port – Hai Phong City /)

Lich tau Container VIETSUN MAY-2024(16Apr2024)-min

SAILING SCHEDULE MAY-2024

HOCHIMINH- CAN THO – SADEC – HOCHIMINH

 

Tham khảo thêm dịch vụ vận chuyển đường biển của Vietsun Corporation

Tham khảo thêm dịch vụ kho vận của Vietsun Corporation

Tham khảo thêm dịch vụ vận chuyển door to door của Vietsun Corporation