Vận chuyển container ‘Door to Door’

VẬN CHUYỂN CONTAINER DOOR TO DOOR

Công ty Cổ phần Nhật Việt (VIETSUN CORPORATION) chúng tôi cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng nội địa Door to Door bằng container đường bộ kết hợp đường biển. Giao nhận vận tải cho khách hàng là các công ty sản xuất, thương mại có nhu cầu vận chuyển hang hóa nội địa bằng container.

Chúng tôi sẽ lựa chọn phương thức vận chuyển nhanh nhất và hiệu quả nhất khi bạn cần.

Door-to-Door_01