van chuyen container noi dia

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể vừa giao các đơn vị xây dựng 6 đề án quan trọng, trình Bộ GTVT trong tháng 4/2019.

cau-my-thuan-1054

 

22/11/2018
logo_giaothong

Xây dựng 6 đề án quan trọng, tạo động lực phát triển giao thông

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể vừa giao các đơn vị xây dựng 6 đề án quan trọng, trình Bộ GTVT trong tháng 4/2019.  
22/11/2018

Cơ chế một cửa giúp doanh nghiệp tiện lợi đủ đường

Bộ GTVT tham gia cơ chế một cửa quốc gia đầu tiên, đồng thời cũng là Bộ có số lượng thủ tục tham gia cơ chế […]
22/11/2018
logo_giaothong

Quy định lắp đặt thiết bị thông tin liên lạc trên tàu biển

Để thực hiện được các chức năng của hệ thống, các tàu phải được trang bị các thiết bị thông tin theo quy định của GMDSS. […]
08/11/2018
vov

Đại học Hàng hải Việt Nam có 2 lãnh đạo mới

Bộ GTVT và Hải Phòng vừa giao và chuẩn y các chức vụ lãnh đạo Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Thứ trưởng Bộ GTVT […]