Xây dựng 6 đề án quan trọng, tạo động lực phát triển giao thông

Cơ chế một cửa giúp doanh nghiệp tiện lợi đủ đường
22/11/2018
Logo_HAIPHONG
Dấu ấn cầu vòm thép “cánh chim biển”
22/11/2018

Xây dựng 6 đề án quan trọng, tạo động lực phát triển giao thông

logo_giaothong

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể vừa giao các đơn vị xây dựng 6 đề án quan trọng, trình Bộ GTVT trong tháng 4/2019.

cau-my-thuan-1054