Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương kiểm tra việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4,5,6 Khóa XII và chỉ thị số 05 – CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị tại Đảng bộ Cục Hàng hải Việt Nam.

cuc hang hai_02
Cục Hàng hải Việt Nam tổ chức cuộc họp về mở tuyến vận tải đưa tàu container của hãng MAESK LINES vào bến cảng Cái Lân
23/03/2018
Đầu tư hàng ngàn tỷ đồng, hiện đại hóa cảng Quy Nhơn
28/03/2018

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương kiểm tra việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4,5,6 Khóa XII và chỉ thị số 05 – CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị tại Đảng bộ Cục Hàng hải Việt Nam.

cuc hang hai_01

Triển khai Kế hoạch số 02 – KH/BTG ngày 02/02/2018 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương kiểm tra việc học tập, quán triệt triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4,5,6 khóa XII và chỉ thị số 05- CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ngày 20/3/2018 Đoàn kiểm tra BTG Đảng ủy Khối do đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Thường vụ, Trưởng BTG Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra đối với Đảng ủy Cục Hàng hải Việt Nam. Tham dự đoàn công tác có đồng chí Phạm Công Bổng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải và các đồng chí đại diện BTG Đảng ủy Khối, BTG Đảng ủy Bộ cùng tham dự buổi kiểm tra. Làm việc với đoàn kiểm tra về phía Đảng ủy Cục Hàng hải Việt Nam có đồng chí Nguyễn Xuân Sang, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, BTG Đảng ủy, Văn phòng Đảng ủy Cục tham dự.

Phát biểu khai mạc đồng chí Vũ Đức Nam nhấn mạnh, cuộc kiểm tra lần này của đoàm kiểm tra BTG Đảng ủy Khối nhằm mục đích nắm bắt tình hình, kết quả việc tổ chức học tập các Nghị quyết Trung ương 4,5,6 khóa XII và Chỉ thị số 05 – CT/TW của Bộ Chính trị; kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế của Đảng ủy Cục trong triển khai thực hiện; nghe các đề xuất với Đảng ủy Khối để bổ sung nội dung, giải pháp trong chương trình hành động thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng. Đây cũng là dịp để BTG Đảng ủy Khối nắm bắt các hoạt động thực tiễn của Đảng ủy Cục trong triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, đồng thời đoàn trực tiếp nghe và ghi nhận thành tích của tập thể và cá nhân của Đảng bộ Cục trong học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm căn cứ báo cáo với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối lựa chọn để vinh danh tại Hội nghị Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW của Đảng ủy Khối  tổ chức vào dịp 19/5/2018.

Đồng chí Nguyễn Anh Vũ, Phó Bí thư Đảng ủy Cục đã thông qua Báo cáo việc học tập, quán triệt triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4,5,6 khóa XII và chỉ thị số 05- CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng bộ Cục HHVN.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, lãnh đạo Cục đã phát biểu làm rõ một số nội dung theo yêu cầu của Đoàn công tác về công tác cải cách hành chính, cắt giảm các thủ tục về đầu tư kinh doanh, kết nối các các phương thức vận tải, về Hợp tác Quốc tế, về tuyên truyền thông tin đối ngoại, chủ quyền biển đảo, về bảo đảm an toàn an ninh hàng hải, về công tác xã hội hóa và một số nội dung cụ thể khác.
Các đồng chí trong đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra hồ sơ của Đảng ủy Cục trong tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4,5,6 khóa XII, chỉ thị số 05 – CT/TW của Đảng ủy Cục và một số tổ chức Đảng trực thuộc về xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, triển khai thực hiện Nghị quyết, việc tổ chức ký cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, không “tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa”, việc đảng viên tự giác xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2017, 2018 theo Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương….
Đồng chí Phạm Công Bổng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải phát biểu ý kiến đánh giá cao sự chuẩn bị các nội dung làm việc với đoàn kiểm tra, ghi nhận các kết quả của Đảng ủy Cục Hàng hải trong triển khai học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 4,5,6 và Chỉ thị số 05 – CT/TW. Đề nghị BTG Đảng ủy Khối, BTG Đảng ủy Bộ phối hợp với Ban Tuyên giáo Đảng ủy Cục tăng cường tuyên truyền các tấm gương điển hình trong học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để nêu gương trong Đảng bộ Khối.

Sau khi nghe Báo cáo của Đảng ủy Cục và ý kiến phát biểu của các đồng chí dự họp Đồng chí Vũ Đức Nam, trưởng đoàn kiểm tra kết luận, Đảng ủy Cục đã chuẩn bị nghiêm túc các nội dung làm việc với Đoàn kiểm tra BTG Đảng ủy Khối theo đề cương mà đoàn yêu cầu. Báo cáo và các nội dung ý kiến phát biểu thảo luận tại buổi làm việc đã đi thẳng, phát biểu đúng vào vấn đề đoàn kiểm tra quan tâm, tìm hiểu. Đảng bộ Cục đã tổ chức nghiêm túc việc học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết Trung ương 4,5,6 khóa XII và Chỉ thị số 05 – CT/TW. Trong triển khai học tập quán triệt Nghị quyết đã có sự đổi mới đồng chí Bí thư Đảng ủy trực tiếp truyền đạt Nghị quyết, nội dung Nghị quyết được thiết kế qua Power Point ngắn gọn, nội dung cơ bản cốt lõi, dễ hiểu, dễ tiếp thu, dễ nhớ, hình ảnh minh họa sinh động. Hình thức phổ biến trực tuyến Hà Nội và 33 điểm cầu  của các cơ quan, đơn vị trực thuộc đảm bảo việc phổ biến Nghị quyết nhanh chóng, kịp thời tất cả đảng viên, quần chúng đều được nghe đồng chí Bí thư giảng Nghị quyết. Đảng ủy Cục đã quan tâm đến việc xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết và tổ chức triển khai hiệu quả, sát với chức năng nhiệm vụ được giao, cụ thể hóa thành từng nhiệm vụ để tổ chức thực hiện hiệu quả, Đảng ủy Cục được đánh giá đạt tiêu chuẩn Trong sạch vững mạnh. Đoàn đánh giá cao sự nỗ lực của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn Cục trong các năm qua vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đặc biệt ghi nhận thành tích của các tập thể và cá nhân làm việc ở những nơi có thể gặp nhiều nguy hiểm đến tính mạng nhưng không chịu khuất phục, vẫn giữ vững niềm tin với Đảng để  hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, rất đáng được biểu dương. Thay mặt đoàn công tác đồng chí Vũ Đức Nam chúc cho Đảng bộ Cục Hàng hải Việt Nam tiếp tục phát huy kết quả đạt được lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các hoạt động của Đảng ủy Cục Hàng hải Việt Nam trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng, giữ vững danh hiệu Trong sạch vững mạnh./.

                                   

                                                       Văn phòng Đảng ủy Cục HHVN