Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật mới ban hành trong lĩnh vực hàng hải năm 2017

cuc hang hai_02
Cục HHVN tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật an toàn hàng hải tại Đồng Nai
11/07/2017
imo
Tổ chức hàng hải quốc tế (IMO)
12/07/2017

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật mới ban hành trong lĩnh vực hàng hải năm 2017

cuc hang hai_01

Trong 02 ngày 21/6/2017 và ngày 30/6/2017, Cục Hàng hải Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật mới ban hành trong lĩnh vực hàng hải năm 2017 đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp liên quan khu vực miền Nam tại TP. Hồ Chí Minh và khu vực miền Trung tại TP Đà Nẵng.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo các phòng tham mưu của Cục Hàng hải Việt Nam: Pháp chế, An toàn – An ninh hàng hải, Vận tải & Dịch vụ hàng hải, Tổ chức cán bộ, Kế hoạch – Đầu tư;  Đăng ký tàu biển và thuyền viên; đại diện lãnh đạo cùng cán bộ chuyên trách của các cảng vụ hàng hải khu vực từ Nghệ An đến Cà Mau; các đơn vị trực thuộc Cục; đại diện các sở giao thông vận tải, các cơ quan quản lý nhà nước tại cảng biển; các Hiệp hội; đại diện các doanh nghiệp vận tải biển, cảng biển, đại lý, các dịch vụ hàng hải khác và các công ty có liên quan tại khu vực.…

Tại Hội nghị, các báo cáo viên đã trình bày nội dung các văn bản quy phạm pháp luật mới về hàng hải:

– Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải

– Nghị định số 37/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh khai thác cảng biển

– Nghị định số 171/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ về đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển

– Nghị định số 05/2017/NĐ-CP ngày 16/01/2017 của Chính phủ quy định về xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam

– Nghị định số 29/2017/NĐ-CP ngày 20/3/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, huấn luyện, cơ sở tuyển dụng và cung ứng thuyền viên hàng hải.

– Nghị định số 160/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh vận tải biển, kinh doanh dịch vụ đại lý tàu biển và dịch vụ lai dắt tàu biển

– Nghị định số 38/2017/NĐ-CP ngày 4/4/2017 của Chính phủ quy định về đầu tư, xây dựng, quản lý khai thác cảng cạn

– Thông tư số 13/2017/TT-BGTVT ngày 28/4/2017 quy định về chứng chỉ chuyên môn đại lý tàu biển.

Sau khi nghe các báo cáo viên trình bày, các đại biểu tham dự hội nghị đã trao đổi, thảo luận về một số vấn đề liên quan đến hoạt động của các doanh nghiệp và việc áp dụng các quy định của pháp luật vào thực tế.

Một số hình ảnh tại hội nghị: