Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – Hiệu quả từ nỗ lực tái cơ cấu

logo_mangsec-vn
Vinalines báo lãi 365 tỷ đồng sau nhiều năm thua lỗ
18/01/2019
logo_haiQuan
Đìu hiu cảng Quốc tế Năm Căn
18/01/2019

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – Hiệu quả từ nỗ lực tái cơ cấu

logo_CongThuong
Năm 2018 với việc thực hiện quyết liệt các giải pháp trong cơ cấu tài chính, xử lý tài sản, kiểm soát chặt chẽ hoạt động sản xuất kinh doanh, tiết giảm chi phí, tập trung phát triển mạng lưới khách hàng, đa dạng dịch vụ; tổng công ty đã hoàn thành vượt mức ¾ chỉ tiêu sản xuất kinh doanh.  

 

 

Sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển đạt 96,6 triệu tấn, tăng trưởng 9,7%, sản lượng vận tải biển đạt 26,7 triệu tấn vượt 24,6%; doanh thu đạt 13.997 tỷ đồng vượt 2,6% so với năm 2017, lợi nhuận hợp nhất đạt 365 tỷ đồng.

Tính đến tháng 12/2018, tổng số doanh nghiệp cảng biển thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) là 15 doanh nghiệp, trong đó có 01 cảng sông và 4 cảng liên doanh, 72 bến cảng chiếm 26,4 tổng số bến cảng, 20% tổng số chiều dài cầu cảng cả nước. Lĩnh vực kinh doanh khối cảng biển trong năm 2018 có một số yếu tố hiệu bất lợi, kết quả hoạt động của toàn khối cảng biển năm 2018 tuy vượt mức 4,2% kế hoạch lợi nhuận nhưng chỉ hoàn thành 98,8% kế hoạch sản lượng, trên 88% kế hoạch doanh thu do các cảng có tỷ trọng lớn chưa đảm bảo kế hoạch.

tong cong ty hang hai viet nam hieu qua tu no luc tai co cau

Tính đến tháng 12/2018, tổng số doanh nghiệp hoạt động kinh doanh vận tải biển thuộc VIMC là 11 doanh nghiệp, gồm 82 tàu, tuổi tàu trung bình 15,7 tuổi, tổng trọng tải 1,726 triệu DWT, chiếm 21,7% tổng trọng tải đội tàu quốc gia, thị phần chiếm 18,4%. Khối Vận tải biển là khối hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu kế hoạch. Mặc dù kết quả toàn khối vận tải chưa cắt lỗ nhưng đã giảm lỗ mạnh đến 80%, trong đó 02/11 doanh nghiệp đã cắt lỗ; doanh thu tăng 15,5%; Ebitda (chỉ số lợi nhuận hoạt động của doanh nghiệp trước lãi vay, thuế và khấu hao) tăng 64,8%, sản lượng tăng 24,5% so với kế hoạch, với kết quả đó khối vận tải biển đã đóng góp tích cực vào hoàn thành kế hoạch năm 2018 của tổng công ty.

Khối dịch vụ hàng hải và logistics của tổng công ty gồm 10 doanh nghiệp với tổng diện tích kho bãi 58.257 m2.

Năm 2018, VIMC thực hiện mạnh mẽ công tác tái cơ cấu tại công ty mẹ và các công ty thành viên được triển khai khá hiệu quả. Tổng công ty đã đạt được các thỏa thuận xử lý nợ tại khoảng 10 ngân hàngvà tiếp tục làm việc với các tổ chức tín dụng theo Nghị quyết 107/NQ-CP ngày 10/10/2018. Với những kết quả tích cực từ tái cơ cấu tài chính, đã cắt lỗ tại Vosco, Vinaship, toàn Khối Vận tải biển giảm lỗ đến 80%, đóng góp vào kết quả hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của tổng công ty.

Công tác tái cơ cấu tại khối vận tải biển tại các doanh nghiệp: Vosco, Vinaship, Đông Đô, Inlaco Sài Gòn…; Khối cảng biển thực hiện tái cấu trúc mô hình hoạt động, cơ cấu tổ chức, nguồn nhân lực, quy trình kinh doanh chủ yếu thực hiện tại cảng Hải Phòng.

Với mục tiêu phấn đấu năm 2020, VIMC trở thành đơn vị nòng cốt, chủ lực của ngành hàng hải Việt Nam, có năng lực cạnh tranh cao trên thị trường hàng hải quốc tế. Ông Nguyễn Cảnh Tĩnh- Quyền Tổng giám đốc VIMC cho biết năm 2019, VIMC phấn đấu đạt doanh thu khoảng 12.714 tỷ đồng, lợi nhuận khoảng 711 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với năm 2018.