Hội nghị tập huấn về quản lý hoạt động tàu thuyền và thực hiện thủ tục tàu thuyền vào, rời cảng biển theo quy định tại Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ

logo
Vận tải hàng hóa đường sắt tăng vọt nhờ tàu container
02/08/2017
cuc hang hai_02
Trách nhiệm của Giám đốc tới đâu khi quỹ bị hụt hơn nửa tỷ đồng?
02/08/2017

Hội nghị tập huấn về quản lý hoạt động tàu thuyền và thực hiện thủ tục tàu thuyền vào, rời cảng biển theo quy định tại Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ

cuc hang hai_02
 
Bộ luật Hàng hải Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2015, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2017. Bộ luật đã khẳng định sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với hoạt động hàng hải, một ngành nghề có tính đặc thù, tiềm năng rất lớn, đang cần được phát huy về mọi mặt để khẳng định thế mạnh và sự chủ động hội nhập quốc tế của ngành.

 

Để bảo đảm những nội dung của Bộ luật hàng hải Việt Nam năm 2015 được triển khai thực hiện, hướng dẫn chi tiết, đáp ứng yêu cầu quản lý, thực tiễn và hội nhập quốc tế ngày 10 tháng 5 năm 2017 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 58/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải. Nhằm bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, hướng dẫn, thống nhất trong việc áp dụng pháp luật, tạo diễn đàn trao đổi, giải đáp vướng mắc của các cơ quan, đơn vị trong ngành, ngày 31/8/2017, tại TP. Quy Nhơn Cục Hàng hải Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tập huấn về quản lý hoạt động tàu thuyền và thực hiện thủ tục tàu thuyền vào, rời cảng biển theo quy định của Nghị định số 58/2017/NĐ-CP cho lãnh đạo và chuyên viên các Cảng vụ hàng hải.

 

Phó Cục trưởng Bùi Thiên Thu phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Cục trưởng Bùi Thiên Thu đã nhấn mạnh, công tác tập huấn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật có vai trò quan trọng trong việc đưa Nghị định số 58/2017/NĐ-CP đi vào thực tế, việc tập huấn trang bị những kiến thức cơ bản, những điểm mới của Nghị định số 58/2017/NĐ-CP đến đội ngũ công chức, viên chức các Cảng vụ hàng hải rất quan trọng bởi đây là lực lượng góp phần vào thành công của công tác triển khai pháp luật tại các địa phương. Trên tinh thần đó, Hội nghị đã dành phần lớn thời gian để ông Vũ Thế Quang, Trưởng phòng Pháp chế Cục Hàng hải Việt Nam thông tin về những quy định mới của Nghị định số 58/2017/NĐ-CP, bao gồm các quy định về đầu tư xây dựng, khai thác cảng biển, luồng hàng hải, công trình hàng hải, báo hiệu hàng hải, thông báo hàng hải, hoạt động của hoa tiêu hàng hải và quản lý hoạt động của tàu thuyền tại cảng biển và trong vùng biển Việt Nam.

 

Ông Vũ Thế Quang thông tin về những quy định mới của Nghị định số 58/2017/NĐ-CP 

Mỗi nội dung, những câu hỏi về quy định của pháp luật, những tình huống triển khai trên thực tế còn vướng mắc, đã được chủ trì Hội nghị trao đổi, thống nhất, giải đáp đầy đủ, chính xác, thu hút sự quan tâm của các đại biểu tham dự Hội nghị.

 

Phó Cục trưởng Bùi Thiên Thu kết luận Hội nghị

Hội nghị tập huấn về quản lý hoạt động tàu thuyền và thực hiện thủ tục tàu thuyền vào, rời cảng biển theo quy định của Nghị định số 58/2017/NĐ-CP đã khép lại thành công với nhiều nội dung thiết thực./.