Cảng Quy Nhơn báo lãi tăng đột biến

Theo báo cáo tài chính vừa được công bố, Công ty CP Cảng Quy Nhơn đạt lợi nhuận sau thuế quý II/2017 hơn 30,7 tỷ đồng, tăng 71% so với cùng kỳ năm 2016 (cùng kỳ 2016 đạt hơn 17,9 tỷ đồng).

Cang Quy Nhon bao lai tang dot bien - Anh 1

Ảnh Internet

Theo giải trình của Công ty, trong kỳ báo cáo, lượng hàng hóa thông qua Cảng Quy Nhơn tăng trưởng 22% về sản lượng so với cùng kỳ năm trước dẫn đến doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ tăng 31% và dẫn đến lợi nhuận sau thuế tăng mạnh.

Tại Phiên họp thứ 12 vừa diễn ra, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã thống nhất 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2017, trong đó có việc kết luận rõ ràng đúng, sai, xác định đúng nguyên nhân, trách nhiệm, xử lý nghiêm đối với những tổ chức, cá nhân có sai phạm tại nhiều đơn vị, trong đó có việc cổ phần hóa Cảng Quy Nhơn.

Theo Đề án tái cấu trúc Vinalines giai đoạn 2012 – 2015 và Quyết định số 37/2014/QĐ-TTg về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước, Công ty CP Cảng Quy Nhơn nằm trong diện Nhà nước (Vinalines đại diện phần vốn) phải nắm giữ 75% vốn điều lệ. Tuy nhiên, chỉ từ tháng 4 đến tháng 9/2015 Vinalines đã thực hiện liên tục 2 đợt thoái vốn (đợt đầu chuyển nhượng 10,5 triệu CP tương đương 26,01%, đợt hai 19,8 triệu CP tương đương 49%) cho Công ty CP Đầu tư và Khoáng sản Hợp Thành, giúp doanh nghiệp này nhanh chóng nắm quyền kiểm soát một trong những cảng biển quan trọng quốc gia.