Tiền thân là Cảng Mỹ Thới An Giang, doanh nghiệp Nhà nước hoạt động trên lĩnh vực cảng biển, Cảng An Giang ngày càng phát triển, chuyển đổi sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ năm 2011. Khi đó, công ty có vốn điều lệ 138 tỷ đồng, trong đó UBND tỉnh An Giang nắm 52,98% vốn và hiện do SCIC quản lý.

Hiện, Cảng An Giang đang quản lý cảng Mỹ Thới và cảng thủy nội địa Bình Long. Định hướng đến năm 2030, cảng Mỹ Thới thực hiện dự án mở rộng với quy mô 3,9 ha, đồng thời xây dựng mới cầu cảng tiếp nhận tàu 10.000 DWT.

Công ty kinh doanh chủ yếu gồm: cung cấp dịch vụ xếp dỡ và giao nhận hàng hóa tại cảng, dịch vụ bốc xếp và vận chuyển container bằng đường bộ, cho thuê kho bãi tại cảng và cung ứng tàu biển… cho các tàu cập cảng. Hàng hóa thông qua cảng gồm gạo, thủy sản, gỗ, clinker, xi măng túi sang mạn, phân bón…

Hoạt động kinh doanh năm 2016 có dấu hiệu sụt giảm, theo đó, doanh thu thuần chỉ đạt 82,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 12,3 tỷ đồng, giảm lần lượt 13% và 17% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu giảm do doanh thu dịch vụ bốc xếp hàng hóa và doanh số bán nhiên liệu dầu giảm. Công ty điều chỉnh giảm giá một số dịch vụ hỗ trợ khách hàng đảm bảo tính cạnh tranh với cảng lân cận.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt hơn 36 tỷ đồng, lãi sau thuế chỉ đạt gần 2,4 tỷ đồng, giảm lần lượt 10% và 55% cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân trong 6 tháng, sự cạnh tranh trên địa bàn tăng mạnh và lượng tàu lưu thông qua cảng giảm.

Hiện, Cảng An Giang có hệ số ROA và ROE thấp nhất ngành, lần lượt đạt 6,92% và 7,44%. EPS cũng thấp nhất ngành, chỉ đạt 825 đồng.

Về chính sách cổ tức, năm 2016, Công ty thực hiện trả cổ tức 7% bằng tiền. Năm 2015, con số này là 8,5% bằng tiền.

Đến ngày 30/6, công ty không có nợ vay quá hạn phải trả và không có nợ bảo lãnh. Công ty cũng không có hàng tốn kho cầm cố, thế chấp để đảm bảo nợ phải trả. Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu năm 2016 là 6,25%.

Trong cơ cấu cổ đông, công ty có 5 cổ đông lớn nắm trên 80% vốn điều lệ, gồm SCIC, Công ty TNHH MTV Hùng anh, CTCP VTT Tân Cảng, CTCP Gentraco và ông Cao Lương Tri.

>> MBB bất ngờ bứt phá, hai sàn tăng điểm