Đề xuất quy định quản lý cước vận tải biển

duong bien
Đội tàu Việt Nam sẽ giành lại thị trường nội địa?
14/09/2015
IMG_7164_1600x1067
Cảng ĐÀ NẴNG chào đón chuyến tàu đầu tiên của hãng tàu VIETSUN
29/10/2015

Đề xuất quy định quản lý cước vận tải biển

duong bien

Từ năm 2013 đến tháng 4/2015, có một số hãng tàu đã tăng phụ phí với mức tăng vượt quá ngưỡng 5%.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa có chỉ đạo yêu cầu Bộ Công thương phối hợp với Bộ GTVT đề xuất quy định về quản lý cước vận tải biển và phụ phí theo cước vận tải biển để đưa vào dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Bộ luật hàng hải; Yêu cầu Bộ Công thương thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về quản lý cạnh tranh theo đúng quy định tại Nghị định số 95/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương.

Theo báo cáo của Bộ Công thương, sau khi xem xét mức phụ phí, các đợt tăng phụ phí của các hãng tàu nước ngoài trong giai đoạn từ năm 2013 đến tháng 4/2015, Bộ Công thương chưa phát hiện thấy các dấu hiệu tồn tại thỏa thuận ấn định mức phụ phí dịch vụ vận tải biển giữa các hãng tàu theo quy định tại Điều 8 Luật Cạnh tranh và Điều 14 Nghị định số 116/2005 do các loại phụ phí tăng, mức tăng, thời điểm tăng phụ phí của các hãng tàu không giống nhau.

Bộ Công thương cũng cho biết, mặc dù trong giai đoạn từ năm 2013 đến tháng 4/2015, có một số hãng tàu đã tăng phụ phí với mức tăng vượt quá ngưỡng 5%, nhưng chưa có đủ cơ sở để khẳng định hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh của các doanh nghiệp liên quan theo quy định tại Điều 13 Luật Cạnh tranh do không có hãng tàu/liên minh hãng tàu nào thỏa mãn tiêu chí thị phần theo quy định tại Điều 11 Luật Cạnh tranh.