Vinalines lên kế hoạch bán tàu, phá sản, giải thể hàng loạt công ty con

vov
Nghịch lý logistics nhìn ở cụm cảng Cái Mép – Thị Vải
18/04/2018
logo
Hàng container qua Cảng Cửa Lò tăng 13%
27/04/2018

Vinalines lên kế hoạch bán tàu, phá sản, giải thể hàng loạt công ty con

dantri

Dân trí Trong kế hoạch thanh lý tàu năm 2018 của Vinalines có những tàu còn rất trẻ, như Vinalines Ruby mới được đóng năm 2012. Song song với hoạt động thoái vốn, Vinalines cũng sẽ thực hiện giải thể và phá sản một loạt công ty con, công ty có cổ phần chi phối.

Theo báo cáo của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines), năm 2017 vừa qua, doanh thu của công ty mẹ Vinalines giảm mạnh so với doanh thu thực hiện năm 2016 do giảm trọng tải đội tàu, giảm doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác dẫn tới doanh thu của toàn tổng công ty này cũng giảm so với 2016.

Lợi nhuận công ty mẹ đạt 306 tỷ đồng, chỉ bằng 12,2% so với lợi nhuận năm 2016 do năm 2017 Vinalines không còn nhiều các khoản tái cơ cấu nợ vay nên thu nhập từ hoạt động tài chính và khác giảm mạnh.

Trong tình hình đó, thu nhập bình quân của gần 1.400 lao động tại tổng công ty này năm vừa qua không đạt được mục tiêu đề ra, song vẫn đạt mức trên 11,1 triệu đồng/người/tháng và thu nhập của viên chức quản lý là 31,7 triệu đồng (trong khi kế hoạch là 44,8 triệu đồng).


Vinalines Ruby - một trong các tàu sẽ được Vinalines thanh lý

Vinalines Ruby – một trong các tàu sẽ được Vinalines thanh lý

 

Vinalines cho biết, trong năm 2017, tổng công ty này đã nhượng bán, thanh lý 8 tàu biển với tổng trọng tải khoảng 222,4 nghìn tấn.

Việc tiếp tục thực hiện tái cơ cấu đội tàu một cách mạnh mẽ, tinh gọn đội đàu thông qua hợp nhất, sắp nhập các đơn vị, bán các tàu kinh doanh thua lỗ nhằm giảm chi phí cho các doanh nghiệp vận tải biển là một trong những kế hoạch trọng tâm của Vinalines trong năm 2018.

Cụ thể, trong năm nay, công ty mẹ Vinalines sẽ tiếp tục thực hiện thanh lý từ 5 đến 6 tàu với tổng trọng tải 222,4 DWT. Trong đó, các tàu chuyển tiếp từ năm 2017 là Vinalines Fortuna (27 tuổi); Vinalines Ocean (25 tuổi), Vinalines Sky (21 tuổi). Các tàu nằm trong kế hoạch thanh lý của 2018 gồm có Vinalines Glory (12 tuổi); Vinalines Galaxy (12 tuổi) và Vinalines Ruby (6 tuổi).

Như vậy, nếu các tàu được chuyển tiếp thanh lý từ 2017 đều là tàu già và là tàu hàng khô thì trong năm 2018 này, Vinalines lên kế hoạch thanh lý tàu “trẻ”, là tàu dầu và tàu container.

Đồng thời, Vinalines cũng lên kế hoạch đẩy nhanh tinh gọn đầu mối nhằm giảm thua lỗ tại các doanh nghiệp, triển khai thành công kế hoạch tái cơ cấu đã được Chính phủ phê duyệt.

Cụ thể, Vinalines dự kiến trong năm nay sẽ hoàn thành cổ phần hoá công ty mẹ, trong đó Nhà nước sẽ giảm tỷ lệ nắm giữ xuống mức 65%. Hiện tại, đã thành lập được ban chỉ đạo và công bố giá trị doanh nghiệp.

Hiện tại, Vinalines đã hoàn thành giải thể một loạt công ty con gồm: Công ty Thương mại Xăng dầu đường biển Vinalines, Công ty Kinh doanh xăng dầu Vinalines phía Bắc; Công ty Hàng hải Vinalines Cần Thơ, Công ty CP Phát triển cảng Bến Đình – Sao Mai; Trung tâm Nhân lực Hàng hải Đông Nam Á…

Đã hoàn tất việc sáp nhập Cảng Cần Thơ, thoái vốn khỏi Công ty TNHH MTV Cảng Quảng Ninh, Cảng Nha Trang, Cảng Quy Nhơn…

Đồng thời, năm nay Vinalines cũng sẽ thoái toàn bộ vốn khỏi Công ty Hàng hải Vinalines Nha Trang ; thoái vốn tại Cảng Cái Cui xuống 51%; thoái vốn khỏi Công ty Vận tải biển Vinalines và Công ty Vận tải biển Container Vinalines xuống hơn 50%….

Đáng chú ý, Vinalines sẽ thực hiện phá sản Công ty TNHH MTV Vận tải viễn dương Vinashin, Công ty TNHH MTV CNTT Cà Mau, Công ty XNK Vật tư đường biển; Công ty CP Vận tải dầu khí Việt Nam và giải thể Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines – Đông Đô.

Vinalines cũng lên kế hoạch sẽ sớm áp dụng KPI và hệ thống trả lương, hệ thống đánh giá, bổ nhiệm/miễn nhiệm mới để khuyến khích những tập thể, cá nhân dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đồng thời, tiến hành đào tạo, luân chuyển cho tối thiểu toàn thể đội ngũ cán bộ cấp Chủ tịch, Giám đốc các doanh nghiệp thành viên trở lên.