Nghị định số 142/2017/NĐ-CP

Nghị định số 142/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 11 tháng 12 năm 2017 về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải.  chi tiết download tại đây

nd1422017cp_WRQD-01

 

size-21f9c