Lễ ký kết quy chế phối hợp hoạt động giữa Cảng vụ Hàng hải Nam Định với Chi cục Đăng kiểm số 2

thanhnienonline
Tàu nội ‘đói’ hàng vì tàu ngoại
17/08/2017
logo
TP HCM: Thông xe nhánh cầu Nguyễn Tri Phương trước 4 tháng
30/08/2017

Lễ ký kết quy chế phối hợp hoạt động giữa Cảng vụ Hàng hải Nam Định với Chi cục Đăng kiểm số 2

cuc hang hai_02
 

Thực hiện Công văn số 2119/CHHVN-ATANHH, ngày 02/6/2018 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc triển khai các nhiệm vụ của Quy chế phối hợp giữa Cục Hàng hải Việt Nam và Cục Đăng kiểm Việt Nam trong công tác bảo đảm an toàn, an ninh, lao động hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường đối với tàu biển và phương tiện thủy cấp VR-SB giữa hai Cục được Ban hành ngày 16/5/2017, nhằm tăng cường công tác phối hợp kiểm tra, kiểm soát các tàu biển Việt Nam, phương tiện thủy cấp VR-SB, điều tra tai nạn để bảo đảm an toàn, an ninh, lao động hàng hải, phòng ngừa ô nhiễm môi trường, giảm thiểu tàu biển Việt Nam bị lưu giữ PSC ở nước ngoài. Theo đó, sáng ngày 25/8/2017 tại Cảng vụ Hàng hải Nam Định đã tiến hành ký kết Quy chế phối hợp hoạt động giữa hai đơn vị.

 

 

Về dự buổi Lễ ký kết Quy chế giữa 2 đơn vị có ông Đinh Quang Đăng – Giám đốc Cảng vụ hàng hải Nam Định; Ông Đặng Anh Tuấn – Giám đốc Chi Cục đăng kiểm số 2, cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc, chuyên viên của 2 đơn vị.

Quy chế này quy định những nguyên tắc, trách nhiệm phối hợp hoạt động giữa Cảng vụ Hàng hải Nam Định và Chi cục Đăng kiểm số 2 trong việc kiểm tra tàu biển Việt Nam, phương tiện thủy VR-SB hoạt động trong vùng nước cảng biển Nam Định và điều tra tai nạn nhằm đảm bảo an toàn, an ninh, lao động hàng hải và bảo vệ môi trường.

Việc triển khai ký kết Quy chế phối hợp hoạt động giữa hai đơn vị nhằm chia sẻ các thông tin liên quan đến tình hình an ninh hàng hải và thống nhất các giải pháp cơ bản bảo đảm an ninh cho tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến quốc tế, kế hoạch triển khai thực hiện các giải pháp phòng ngừa cướp biển tấn công cho các chủ tàu, công ty quản lý khai thác tàu và thuyền viên tàu biển hoạt động tại khu vực cảng biển Nam Định, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; hỗ trợ thông tin giúp thuyền trưởng, chủ tàu nâng cao khả năng hiểu biết, ý thức tuân thủ pháp luật Việt Nam và các công ước Quốc tế về hàng hải trong quá trình tham gia hoạt động hàng hải trong và ngoài nước, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra tàu biển Việt Nam tại khu vực cảng biển tỉnh Nam Định được thực hiện tốt hơn.