Hội nghị nghiệm thu đánh giá cấp cơ sở kết quả thực hiện Đề tài “Nghiên cứu mô phỏng tương tác thủy động lực giữa tàu với tàu trong các tình huống tránh vượt trong luồng hẹp”

logo
Ưu tiên vốn bảo trì xử lý hậu quả thiên tai
26/07/2017
index
[video]TP HCM có nút giao thông 3 tầng ở ngã tư An Sương
26/07/2017

Hội nghị nghiệm thu đánh giá cấp cơ sở kết quả thực hiện Đề tài “Nghiên cứu mô phỏng tương tác thủy động lực giữa tàu với tàu trong các tình huống tránh vượt trong luồng hẹp”

cuc hang hai_02

Chiều 17/7, tại Cục Hàng hải Việt Nam, Phó Cục trưởng Đỗ Đức Tiến – Chủ tịch Hội đồng KH&CN cấp cơ sở đã chủ trì Hội nghị nghiệm thu đánh giá cấp cơ sở kết quả thực hiện Đề tài “Nghiên cứu mô phỏng tương tác thủy động lực giữa tàu với tàu trong các tình huống tránh vượt trong luồng hẹp” do ThS. Phạm Hồng Cường – Trưởng phòng Kỹ thuật tổng hợp, Cảng vụ hàng hải Hải Phòng làm chủ nhiệm. Tham dự Hội nghị có các thành viên của Hội đồng, nhóm nghiên cứu Đề tài, thành viên phản biện.

Hội nghị nằm trong chương trình nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ, Đề tài “Nghiên cứu mô phỏng tương tác thủy động lực giữa tàu với tàu trong các tình huống tránh vượt trong luồng hẹp, mã số: DT 164017”.

Nội dung chính của Đề tài đáp ứng các yêu cầu mô phỏng phục vụ trực tiếp cho các tình huống hàng hải phức tạp, các hệ thống mô phỏng hiện có cần thiết phải nghiên cứu, bổ sung hoặc nâng cấp các mô hình toán và mô đun mô phỏng tương tác thủy động lực tàu cho các tính huống tránh vượt trong luồng hẹp.

Sau khi nghe các ủy viên phản biện và Hội đồng nghiệm thu nhận xét đánh giá kết quả nghiên cứu Đề tài, Phó Cục trưởng Đỗ Đức Tiến – Chủ tịch Hội đồng yêu cầu Nhóm nghiên cứu tiếp thu ý kiến góp ý nhằm chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện Đề tài, chuẩn bị cho việc bảo vệ Đề tài trên Bộ GTVT.

Hội đồng đánh giá Đề tài đạt yêu cầu: