Đảng ủy Cục HHVN, Cục HHVN tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017

Đảng ủy Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017-2020
10/07/2017
TP.HCM bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở GTVT
10/07/2017

Đảng ủy Cục HHVN, Cục HHVN tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017

cuc hang hai

Đảng ủy Cục HHVN, Cục HHVN tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017

Ngày 05/7/2017, Đảng ủy Cục HHVN, Cục HHVN tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017. Đồng chí Nguyễn Văn Công, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ GTVT đến dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự hội nghị có Chủ tịch Công đoàn GTVT Việt Nam Đỗ Nga Việt, đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục thuộc Bộ. Về phía Cục Hàng hải Việt Nam, có sự tham dự của đồng chí Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Nguyễn Xuân Sang, các đồng chí Phó Cục trưởng, Chủ tịch Công đoàn Cục, lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Cục.

Thay mặt lãnh đạo Cục, Phó Cục trưởng Đỗ Hồng Thái đã trình bày Báo cáo đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017. Theo báo cáo, Cục đã tiếp tục tập trung xây dựng các VBQPPL hướng dẫn Bộ luật, gồm 04 dự thảo Nghị định của Chính phủ, 01 dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủi, 15 dự thảo Thông tư của Bộ trưởng; Đến nay, các cơ quan có thẩm quyền đã ban hành 14 VBQPPL, gồm 05 Nghị định và 09 Thông tư, các dự thảo VBQPPL khác cũng đang được các cấp khẩn trương thẩm định, góp ý theo quy định và sớm ban hành, bảo đảm triển khai thực hiện ngay sau khi Bộ luật có hiệu lực. Về công tác xây dựng các quy hoạch, đề án đã được Cục quan tâm và thực hiện đúng tiến độ. Các nhiệm vụ về đào tạo, an toàn an ninh hàng hải, hợp tác quốc tế, thanh tra, quản lý kết cấu hạ tầng đã hoàn thành theo kế hoạch đề ra.

Báo cáo về công tác xây dựng Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Nguyễn Anh Vũ cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2017 toàn Đảng bộ Cục Hàng hải Việt Nam tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05 – CT/TW của Bộ Chính trị về học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác chính trị tư tưởng được các cấp ủy đảng đặc biệt quan tâm, xác định đây là nhiệm vụ hàng đầu của các tổ chức đảng và các cơ quan, đơn vị; nhiều giải pháp trong công tác chính trị tư tưởng được cấp ủy tích cực triển khai thực hiện chất lượng, hiệu quả. Thông qua việc quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo được sự chuyển biến rõ rệt, nhất là tác động mạnh đến các cấp ủy, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng; các tổ chức đoàn thể Công đoàn, Đoàn Thanh niên kiện toàn phù hợp với mô hình tổ chức của Đảng bộ. Hoạt động của Ban Thường vụ, Ban chấp hành đã từng bước được cải tiến theo hướng chủ động, quyết liệt và hiệu quả, theo sát phương châm tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng nhằm nâng cao vai trò của Đảng bộ Cục trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được giao tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường quản lý giám sát đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao; chú trọng nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng và người đứng đầu cấp ủy các cấp.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công ghi nhận những nỗ lực của tập thể cán bộ, công nhân viên chức Cục Hàng hải VN, đoàn kết hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra. “Các nhiệm vụ, kế hoạch đều đạt, nhất là lĩnh vực xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn thực hiện Bộ luật Hàng hải 2015, cải cách hành chính, tìm kiếm cứu nạn… đều có những kết quả đáng ghi nhận”.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017, Thứ trưởng chỉ đạo Cục Hàng hải VN, các đơn quyết liệt thực hiện Nghị quyết TW5, chú trọng xây dựng cơ chế phát triển kinh tế tư nhân trong lĩnh vực hàng hải. Đồng thời phải xây dựng các kế hoạch, kiến nghị để xây dựng cơ chế chính sách phát triển kinh tế tư nhân trong lĩnh vực hàng hải. Các cơ chế liên quan đến vận tải biển, đóng tàu, cảng biển và dịch vụ do tư nhân đầu tư. Thành phần kinh tế tư nhân đang phát triển tốt dù chưa được hưởng nhiều từ các cơ chế chính sách, cũng như vốn”. “Nhiều năm qua, vận tải biển gặp nhiều khó khăn, nhưng các doanh nghiệp vận tải biển tư nhân vẫn tồn tại và phát triển được. Các hoạt động dịch vụ hàng hải ngày càng tăng, thu hút được tư nhân tham gia. Vì vậy, trách nhiệm của những người làm công tác quản lý nhà nước là phải xây dựng kế hoạch cụ thể, tăng cường thể chế chính sách tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân phát triển”.

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Xuân Sang thay mặt Đảng ủy Cục Hàng hải Việt Nam, tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Cục Hàng hải Việt Nam chân thành cảm ơn Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ và các đồng chí lãnh đạo Bộ,  đặc biệt là Thứ trưởng Nguyễn Văn Công, các cơ quan tham mưu của Bộ đã quan tâm chỉ đạo sát sao hoạt động của Cục, giúp đỡ Cục đạt được những kết quả công tác hết sức tích cực như đã nêu tại Báo cáo Đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2017.  Đồng thời xin tiếp thu và nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện chỉ đạo của đồng chí Thứ trưởng, xin cảm ơn và ghi nhận các ý kiến tham luận quý báu của các đại biểu tham dự Hội nghị để triển khai hiệu quả hơn nữa nhiệm vụ công tác của Cục trong thời gian tới.

Phương Anh