Bán đấu giá 82 container hàng tồn tại cảng Cát Lái

Logistics Việt vẫn làm thuê trên sân nhà
18/09/2017
TUÂN THỦ PHÁP LUẬT TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN
21/09/2017

Bán đấu giá 82 container hàng tồn tại cảng Cát Lái

PLO_logo

Để xứ lý số hàng hóa tồn đọng tại cảng Cát Lái, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 đã thông báo công khai bán đấu giá 82 container hàng hóa tại cảng này.

Trong đó có 63 container phế liệu, giá khởi điểm 1,175 tỷ đồng; 14 container hàng bạch hóa, giá khởi điểm 85 triệu đồng và 5 container hàng là hệ thống máy móc công và phù tùng đi kèm, giá khởi điểm 1,672 tỷ đồng. 

imge

Theo Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1, số hàng hóa nêu trên nhập khẩu về cảng Cát Lái quá hạn 90 ngày nhưng không có người nhận, thuộc diện hàng hóa tồn đọng tại cảng Cát Lái mặc dù cơ quan Hải quan đã thông báo tìm chủ hàng trên các phương tiện thông tin đại chúng. Hiện Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 đã thông báo đến các Tổ chức bán đấu giá tài sản thuộc địa bàn thành phố Hồ Chí Minh để lựa chọn một tổ chức đủ điều kiện đáp ứng được các tiêu chí lựa chọn do Hội đồng đề ra, thực hiện việc tổ chức đấu giá bán các tài sản nêu trên.

 

catlai