Ngày 22/9/2017 VSD sẽ ngừng nhận hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán SHC. Như vậy, sau hơn 4 năm huỷ niêm yết rời sàn, cổ đông SHC sắp được giao dịch cổ phiếu trở lại.

Trước đó, ngày 21/5/2013, công ty này đã phải huỷ niêm yết bắt buộc gần 43,1 triệu cổ phiếu SHC do kinh doanh thua lỗ, không khắc phục được. Tính đến ngày 31/12/2012, SHC đã bị lỗ lũy kế gần 59,7 tỷ đồng, vượt quá số vốn điều lệ thực góp chỉ có gần 43,1 tỷ đồng.

Tuy vậy, thời gian gần đây hoạt động kinh doanh của CTCP hàng Hải Sài Gòn đã khởi sắc hơn. Năm 2016, công ty ghi nhận doanh thu đạt hơn 107,3 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế là hơn 4,33 tỷ đồng. Lỗ luỹ kế đến cuối năm 2016 đã giảm dần từ 36,3 tỷ đồng xuống còn lỗ lũy kế gần 32 tỷ đồng.

Năm 2017 công ty đặt mục tiêu doanh thu 101,1 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế ước đạt hơn 8,02 tỷ đồng.

Về cơ cấu cổ đông, Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam – Vinalines hiện vẫn đang là cổ đông lớn nắm giữ 10,14% vốn. Ông Nguyễn Xuân Phú, Chủ tịch Sunhouse đang sở hữu 13,92% vốn; ông Nguyên Minh Thắng nắm giữ 15,19% vốn. Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Vân Anh cũng là một cổ đông lớn khác sở hữu 11,28% vốn điều lệ của Hàng Hải Sài Gòn (tính đến 31/12/2016).