Team Building 2018 – Đoàn Kết Là Sức Mạnh

Tat Nien 2017
29/01/2018
Tất Niên 2018
13/02/2019

Team Building 2018 – Đoàn Kết Là Sức Mạnh

  • P1140508 (Large)
    IMG_20180723_111719 (Large)
    IMG_20180723_111745 (Large)
  • IMG_20180723_111753 (Large)
    IMG_20180723_111804 (Large)
    IMG_20180723_111810 (Large)