Lịch tàu

SAILING SCHEDULE SEP-2017

HOCHIMINH – NGHE AN  HAIPHONG – NGHE AN

(HCM: Khanh Hoi Port HCM City HPG: TC-128 Port (Green Port) – Hai Phong City / CLO: Cua Lo Port – Nghe An Province)

 

VESSEL NAME HCM CUALO HAIPHONG CUALO HCM
VOY ETD ETA ETD ETA VOY ETD ETA ETD ETA
VIETSUN INTEGRITY 228N 26/08     29/08 228S 29/08 30/08 31/08 02/09
VIETSUN PACIFIC 1727N 30/08 02/09 02/09 03/09 1727S 04/09     07/09
VIETSUN FORTUNE 1325N 02/09     05/09 1325S 06/09 06/09 07/09 10/09
VIETSUN INTEGRITY 229N 06/09     09/09 229S 10/09 10/09 11/09 13/09
VIETSUN PACIFIC 1728N 08/09 11/09 12/09 12/09 1728S 13/09     17/09
VIETSUN FORTUNE 1326N 11/09     14/09 1326S 16/09 16/09 17/09 19/09
VIETSUN INTEGRITY 230N 14/09     17/09 230S 18/09 18/09 19/09 22/09
VIETSUN PACIFIC 1729N 18/09 21/09 21/09 22/09 1729S 23/09     26/09
VIETSUN FORTUNE 1327N 20/09     23/09 1327S 24/09 24/09 25/09 28/09
VIETSUN INTEGRITY 231N 23/09     26/09 231S 26/09 27/09 27/09 30/09

*This for referrence only; changes will be made without prior notice.

 

Để biết thêm chi tiết và đặt lịch vui lòng click vào đây.