Lịch tàu

SAILING SCHEDULE NOV-2017

HOCHIMINH – NGHE AN  HAIPHONG – NGHE AN

(HCM: Khanh Hoi Port HCM City HPG: TC-128 Port (Green Port) – Hai Phong City / CLO: Cua Lo Port – Nghe An Province)

 

VESSEL NAME HCM CUALO HAIPHONG CUALO HCM
VOY ETD VOY ETD ETA VOY ETD ETA ETD ETA
VIETSUN INTEGRITY 235N 26/10     30/10 235S 31/10 01/11 02/11 04/11
VIETSUN FORTUNE 1332N 04/11     08/11 1332S 08/11 09/11 10/11 12/11
VIETSUN INTEGRITY 236N 05/11     09/11 236S 09/11 10/11 11/11 13/11
VIETSUN PACIFIC 1732N 07/11 10/11 12/11 12/11 1732S 13/11     16/11
VIETSUN FORTUNE 1333N 13/11     17/11 1333S 18/11 19/11 20/11 22/11
VIETSUN INTEGRITY 237N 14/11     17/11 237S 17/11 18/11 19/11 21/11
VIETSUN PACIFIC 1733N 17/11 20/11 21/11 22/11 1733N 21/11     25/11
VIETSUN INTEGRITY 238N 22/11     25/11 1334S 25/11 26/11 27/11 29/11
VIETSUN FORTUNE 1334N 23/11     26/11 238S 27/11 28/11 29/11 01/12
VIETSUN PACIFIC 1734N 25/11 28/11 29/11 30/11 1734S 01/12     03/12

*This for referrence only; changes will be made without prior notice.

 

Để biết thêm chi tiết và đặt lịch vui lòng click vào đây.